Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden

Laatste update: 11-9-2023.

Artikel 1: Aanmelding en Registratie

Via www.mirjamvanderbeek.nl kunnen leerlingen vanaf 18 jaar en ouder en ouders/verzorgers lessen bestellen en zich aanmelden voor de lessen.

Artikel 2

In de schoolvakanties is er in principe geen les, tenzij in overleg met de docent anders overeen is gekomen. Nadat een order is geplaatst voor een les, worden lessen per mail in samenspraak met de leerling / ouders / verzorgers afgesproken. Vanaf 1 mei 2024 zullen de openingstijden wijzigen en zal Mirjam van der Beek uitsluitend nog les geven tijdens de schooltijden.

Artikel 3: Plaatsing 

Een leerling kan worden geplaatst na betaling van het lesgeld.

Artikel 4: Cursusgeld en facturatie

De prijzen van de lessen vindt u op www.mirjamvanderbeek.nl. Via de webwinkel ontvangt u na het plaatsen van uw bestelling, een factuur per mail. Deze factuur dient voor de les te zijn voldaan.
Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen, ontvangt u per mail een gratis betalingsherinnering. Indien hier na 5 dagen geen gehoor aan wordt gegeven, wordt het incassobureau ingeschakeld. Bijkomende kosten zijn voor de leerling/ouders/verzorgers.
Voor leerlingen tot 21 jaar zijn de zang- en muzieklessen btw vrij. Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt 21% btw. Over alle klanksessies & yogalessen wordt 21% btw berekend.

Artikel 5: Opzegging

Losse lessen via mijn webwinkel

Voor geplaatste orders voor losse lessen via mijn webwinkel is de wettelijke bedenktermijn 2 weken. Lessen kunnen in overleg met de docent uiterlijk tot 24 uur van tevoren per mail via mirjam.vanderbeek@hotmail.com worden verzet naar een andere datum. Indien de les later wordt geannuleerd, vervalt het recht om de les op een ander tijdstip in te halen. Restitutie van het lesgeld bij annulering is mogelijk tot 14 dagen na het plaatsen van een order voor een losse les. Indien de order voor een losse les later wordt geannuleerd is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Wanneer de leerling te laat op de les aankomt, wordt de les wel gegeven, maar tot de afgesproken eindtijd. Gelieve de docent te mailen of appen wanneer de leerling merkt dat deze te laat aankomt op de les.

Lespakketten via mijn webwinkel

Na het plaatsen van een order voor een lespakket is de wettelijke bedenktermijn 2 weken. Bij voortijdige beeïndiging van een lespakket door de leerling/ouders/verzorgers is men verplicht het gehele cursusgeld te betalen, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Lessen kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verzet in mailoverleg met de docent. Indien de les later wordt geannuleerd, vervalt het recht om de les op een ander tijdstip in te halen. Wanneer de leerling te laat op de les aankomt, wordt de les wel gegeven, maar tot de afgesproken eindtijd. Gelieve de docent te mailen of appen wanneer de leerling merkt dat deze te laat aankomt op de les.

Online zangcursus via mijn webwinkel

De online zangcursus kan na aanschaf niet worden geretourneerd. Bij aanschaf ziet u af van de wettelijke bedenktijd & het herroepingsrecht.

Losse workshops of lessen extern op locatie

Losse workshops / lessen die door Mirjam van der Beek extern op locatie worden verzorgd kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd per mail: mirjam.vanderbeek@hotmail.com. Indien de les later wordt geannuleerd wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.

Workshopseries extern op locatie voor Cultuur op school en de Cultuurtrein

Workshopseries die door Mirjam van der Beek voor Cultuur op school of de Cultuurtrein extern op locatie worden verzorgd, kunnen niet tussentijds worden beëindigd. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.  Na het plaatsen van een order geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. De betalingstermijn voor geplaatste bestellingen is 14 dagen. Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen, ontvangt u per mail een gratis betalingsherinnering. Indien hier na 5 dagen geen gehoor aan wordt gegeven, wordt het incassobureau ingeschakeld. Bijkomende kosten zijn voor de opdrachtnemer. De betaling dient voorafgaand aan de workshopserie te zijn voldaan.

Artikel 6: Lesuitval en afwezigheid

Bij ziekte van de docent vindt de les online plaats. De leerling/ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via de mail, telefonisch en/of what’s app.

Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de docent te worden gemaild naar mirjam.vanderbeek@hotmail.com. Indien de leerling later wordt afgemeld, wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.

Artikel 7: Corona maatregelingen

I.v.m. besmettingsgevaar voor de docent / andere leerlingen wordt u gevraagd zich wel ziek te melden bij hoesten, verkoudheid, koorts of ziekte. U kunt de les dan wel volgen d.m.v. videoles. Lessen kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren in mailoverleg worden verzet.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De docent stelt zich niet aansprakelijk voor gebeurtenissen / ongevallen tijdens de lessen. Ongevallenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen e.d. dienen door de leerling/ouders/verzorgers zelf af te worden gesloten.

Artikel 9: Overige bepalingen

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, besluit Mirjam van der Beek van Gelderen. Wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer dienen per mail te worden gestuurd naar mirjam.vanderbeek@hotmail.com

Artikel 10: Wijzigingsclausule

Mirjam van der Beek is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen via www.mirjamvanderbeek.nl kenbaar worden gemaakt.

Privacyverklaring

Leerlingen van zang, muziek en yogadocent Mirjam van der Beek van Gelderen

Bedrijfsgegevens

Mirjam van der Beek van Gelderen

Anjertuin 12

2662 DE Bergschenhoek

mirjam.vanderbeek@hotmail.com

www.mirjamvanderbeek.nl


KVK-nummer 53303431

BTW nummer NL002050441B63

SBI Code 85599

SBI Code 86913

SBI Code 88991

SBI Code 85522

SBI Code 85519

 

·         Autoriteit persoonsgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar mirjam.vanderbeek@hotmail.com

·         Soorten persoonsgegevens  die door Mirjam van der Beek worden verwerkt

Naam, adres, geboortedatum, mailadres leerlingen, mailadres ouders (voor leerlingen tot 21 jaar), telefoonnummer.

Bij muzieklessen of yogalessen kunnen foto’s worden gemaakt.

·         Doel van de verwerking

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is het het verwerken van een les aanvraag, het inplannen van een lesaanvraag en indien nodig verzetten van een lesaanvraag. Bij leerlingen tot 21 jaar is toestemming van de ouders nodig, daarom heeft Mirjam van der Beek zowel de gegevens van de ouders als de leerling nodig. De gegevens worden tevens gebruikt voor het zenden van benodigd lesmateriaal en studio-opnamens. Voor de zang- en muziekleerlingen worden de mailadressen gebruikt voor het benaderen van leerlingen voor optredens. De contactgegevens worden gebruikt voor het maken van een factuur en om bij de belastingdienst aan te tonen wie mijn klanten zijn.  Vanaf 17-6-2021 zullen lessen via Setmore.com worden bevestigd per email. De persoonsgegevens zijn hier beschermd door middel van een wachtwoord.

Foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

·         Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens van leerlingen worden niet gewist door de docent. Wanneer leerling per mail, mondeling of telefonisch heeft aangegeven geen les meer te willen volgen bij de Mirjam van der Beek zullen de mailadressen en telefoonnummers niet voor promotionele doeleinden worden gebruikt.

·         Ontvangers van de gegevens

Mirjam van der Beek maakt gebruik van mijnwebwinkel.nl voor het boeken van lessen. Op deze pagina staan de google, facebook en twitter like knop. Mirjam van der Beek verwerkt de persoonsgegevens voor haar verplichte administratie via www.dropbox.com via een door een wachtwoord beschermde pagina. Vanaf 17-6-2021 zullen lessen via Setmore.com worden bevestigd per email. De persoonsgegevens zijn hier beschermd door middel van een wachtwoord.

·         Cookies

Om de website van mijn webwinkel compitabel te maken wordt er gebruik gemaakt van cookies. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites.

·         Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid

Mirjam van der Beek heeft de ordergegevens van haar leerlingen nodig voor de belastingaangifte tot 7 jaar na het plaatsen van een lesorder. Na deze tijd kunt u een verzoek indienen om de gegevens te wissen via mirjam.vanderbeek@hotmail.com. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om uw gegevens op te vragen of aan te passen. Uw verzoek zal uiterlijk binnen 4 weken worden verwerkt.

Indien u foto’s niet voor promotionele doeleinden wilt laten gebruikt, ontvangt Mirjam graag van u een mail. Uw verzoek om verwijdering zal binnen 4 weken worden verwerkt.

© 2018 - 2024 WEBSHOP ZANG MUZIEK EN YOGADOCENT MIRJAM VAN DER BEEK | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.